Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału wybrane zostały w dniu 03.09.2022r na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału PTTK w Rzeszowie.

Zarząd Oddziału:

Janusz Filarowski - Prezes Oddziału

Jadwiga Korbecka - Vice Prezes Oddziału

Adam Skiba - Vice Prezes Oddziału

Agnieszka Wałach - Sekretarz Oddzialu

Witold Haspel - Skarbnik Oddziału

Misiąg Przemysław - Członek Zarządu

Jacek Magdoń - Członek Zarządu

Wojnar - Płaza Danuta -  Członek Zarządu

Loegler Daniel - Członek Zarządu

                  Przezes Oddziału PTTK w Rzeszowie - Janusz Filarowski

 prezes

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Jankowski - Prezes

Renata Biega - Członek Komisji

Dorota Michnia - Członek Komisji

Banuta Betleja - Członek Komisji

Arkadiusz Kopczyk - Członek Komisji

komisja rezizyjna 002