Koła, kluby, członkowie

Koła, kluby, członkowie

Koło Przewodników

www.przewodnicy.pttk.rzeszow.pl)

skupia w swych szeregach przewodników PTTK, organizuje kursy przewodnickie, szkolenia i wyjazdy ogólno-dostępne.

Koło Terenowe nr 32 

www.kt32.pttk.rzeszow.pl )

organizuje rajdy jednodniowe oraz wielodniowe, różnego rodzaju wycieczki autokarowe, imprezy dla dzieci i młodzieży. 

Klub Polsurvival 

www.ps.pttk.rzeszow.pl )

organizuje wyjazdy namiotowe, kursy jaskiniowe i skałkowe na Jurze oraz spływy kajakowe na różnych rzekach w całej Polsce i za granicą. 

Klub zaprasza na cotygodniowe spotkania, środy 17.00-19.00, ul. Matejki 2 (podziemia) gdzie również można zweryfikować książeczki GOT, OTP, KOT, InO, kajakowe, 7-milowe buty, krajoznawcze. 

- KKT Wędrowiec

( www.kktwedrowiec.pl )

Katolicki Klub Turystyczny, organizuje comiesięczne wyjazdy górskie oraz wakacyjne obozy wędrowne do zdobywania Dużej GOT

- KTG 

organizuje wycieczki górskie jedno i wielodniowe oraz wielodniowe rajdy górskie

- Klub Seniora

organizuje wyjazdy krajoznawcze, comiesięczne spotkania klubowe połączone z wykładami tematycznymi

 

Biuro Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II p., tel. (17) 85-367-55. 
Czynne: 
pon. - piątek 10.00 - 16.00 
środa 10.00 - 18.00 

Zapraszamy równocześnie do korzystania z materiałów krajoznawczo - turystycznych w bibliotece przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro.