Historia Oddziału

Zarys historii oddziału miejskiego im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie

Jest rzeczą znaną, że Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze powstało w 1950 roku z połączenia dwóch organizacji tj. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pierwsze Koło PTT powstało w Rzeszowie w 1932 roku z incjatywy Władysława Wróbla, ówczesnego nauczyciela Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie. W 1936 roku działały też na terenie Rzeszowa koła PTK. Działalność obu tych organizacji przerwała II wojna światowa. Po wojnie PTT nie wznowiło działalności w Rzeszowie, natomiast bardzo aktywnie reaktywowało działalność PTK. Jednym z widocznych efektów było powołanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, co miało miejsce w dniu 25 kwietnia 1948 roku. Właśnie ta data została póżniej przyjęta jako początek działania dzisiejszego Oddziału PTTK. Warto tutaj podać, że prezesem został Stanisław Piątek, wiceprezesem Franciszek Półchłopek, a skarbnikiem Józef Borecki. Właśnie od 25 kwietnia 1948 roku liczone są kolejne kadencje władz oddziału PTK, a potem PTTK. W 1978 roku uroczyście obchodzono 30 lat powstania Oddziału PTTK w Rzeszowie, a w 1999 roku 50 rocznicę. W 1999 roku Walny Zjazd Delegatów Oddziału zdecydował, że Mieczysław Rachwał będzie patronem oddziału. 


mgr Mieczysław Rachwał (14.07.1909 - 3.04.1979) - znany mecenas w rzeszowskim środowisku adwokackim lat 50 - 70 tych. Z oddziałem PTTK w Rzeszowie związany w latach 1957 - 1979. Paistował w tym czasie wiele funkcji społecznych z wyboru we władzach okręgu i oddziału PTTK w Rzeszowie. Od 22 lutego 1968 roku do śmierci przez 5 kolejnych kadencji był prezesem oddziału PTTK w Rzeszowie, a przez 8 kolejnych kadencji członkiem władz oddziału. Był jedną z osób, które czyniły staranie u władz miejskich przez wiele lat, w wyniku których w dniu 26 sierpnia 1981 roku Oddział PTTK w Rzeszowie otrzymał akt notarialny przydzielający w całości budynek przy ul. Matejki 2 na własność dla PTTK w Rzeszowie. Przez okres 2 lat (1998 i 1999) trwały przygotowania do nadania oddziałowi PTTK w Rzeszowie imienia Mieczysława Rachwała. Dnia 6 marca 1999 roku dla upamiętnienia 90 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci podczas walnego zebrania delegatów oddziału podjęto uchwałę o nadaniu Oddziałowi PTTK w Rzeszowie im. Mieczysława Rachwała.