Jurij Sołowczukm zm 10.2021

Jurij Sołowczukm zm 10.2021

Z ogromnym żalem żegnamy  Jurija Sołowczuka z Polanicy na Ukrainie. Ś.p.Jurij współpracował z Oddziałem PTTK

w Rzeszowie i z Kołem Przewodników od wielu lat organizując miejsca pobytowe uczestników rajdów, wycieczek, w tym Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK w 2013 roku. Dzięki jego pomocy i zaangażowaniu odbywały się od ponad 10 lat rokroczne rajdy lipcowe organizowane przez Oddział PTTK w Rzeszowie. W zmarłym żegnamy Wspaniałego Człowieka, pełnego ciepła, otwartego, radosnego, zawsze chętnego do pomocy, współpracy.

 Jurij, dziękujemy Ci za wieloletnią współpracę, za serce, które nam okazałeś.

Żegnaj Przyjacielu!

 Zarząd Oddziału, Zarząd Koła Przewodników PTTK, koleżanki i koledzy z Oddziału PTTK w Rzeszowie