04.08.2024 Forty Twierdzy Przemyśl

04.08.2024 Forty Twierdzy Przemyśl

Koło Wojskowe nr 55 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w niedzielę

04.08.2024

na wycieczkę

Twierdza Przemyśl

część południowo – wschodnia

PROGRAM:

  1. Zbiórka uczestników o godz. 6.50. – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd o godz. 7.00.
  2. Przejazd na trasie: Rzeszów – Łańcut (A4) – Przeworsk – Przemyśl – Siedliska.
  3. Zwiedzanie fortu XV Borek oraz baterię sprzężoną XVa w Siedliskach, przejście piesze do fortu I Salis Soglio – fort IIb Cyków – fort III Łuczyce.
  4. Na zakończenie planowane jest ognisko.
  5. Czas przejścia: ok. 6 godz., ok. 12 km. Do zdobycia 13 pkt GOT (BW.05). Suma podejść ok. 210 m.
  6. Zalecenia: obuwie turystyczne i zmienne, dokument tożsamości (pobyt w strefie nadgranicznej), odzież dostosowana do warunków pogodowych, nakrycie głowy, kijki trekkingowe (opcjonalnie), woda, suchy prowiant (kanapka, baton energetyczny) oraz wiktuały na planowane ognisko.
  7. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 17.00.-18.00.

 

Wpisowe: 

  95 zł – członkowie K–55 z opłaconą składką członkowską za 2024 r. (75 zł dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

100 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2024 r. (80 zł dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

115 zł – pozostali uczestnicy (95 zł – dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, przewodnicy terenowi, miejsce pod ognisko.

UWAGA!!! – Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki–jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany  drogą e–mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału – max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

    Wyjazd prowadzi:

         Jakub Gąsior i Wiesław Wróbel