2024.02.01 Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie(archiwum)

2024.02.01 Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie(archiwum)

Klub Seniora przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

                   zaprasza w czwartek 01.02.2024       

            na wycieczkę do

                                                         Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie                                           

PROGRAM

  1. Zbiórka przy wejściu do Muzeum Diecezjalnego, godz. 9.50, zwiedzanie Muzeum godz. 10.00.
  2. Po Muzeum, zwiedzanie kościoła Farnego i Sanktuarium MB Rzeszowskiej (kościół o.o. Bernardynów).Oprowadzanie po Muzeum, obu świątyniach poprowadzi ks. Paweł Batory, kustosz Muzeum Diecezjalnego.Orientacyjny czas trwania wycieczki, ok. 2,5 - 3 godz.
  1. Do zdobycia punkty do odznak: Turysta Senior – jedna wycieczka, ROK.

Wpisowe:

       25  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2024 r.

       30 zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2024 r.

       45   – pozostali uczestnicy.

 Uwaga: W SYSTEMIE REZERWACYJNYM ZNIŻKI SIĘ NIE SUMUJĄ

W ramach wpisowego:  ubezpieczenie NNW, obsługa  przewodnicka.

UWAGA!!! -   Uczestnicy nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

 https://pttkrzeszow.pl/

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

Organizator

Stanisław Polański Przewodnik Terenowy PTTK

Wycieczkę poprowadzi

Ks. Paweł Batory

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie