19.05.2024 Starych potraw smak i urok (archiwum)

19.05.2024 Starych potraw smak i urok (archiwum)

                                                                                                  Koło Terenowe Nr 32 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

        zaprasza  niedzielę

            19.05.2024 do Błażowej

                                          na XXVIII edycję imprezy z cyklu                            

                                          „STARYCH  POTRAW  SMAK  I  UROK”                             

PROGRAM:

  1. Godz. 9.25 – zbiórka Dworzec Lokalny (obok Galerii Rzeszów).
  2. Godz. 9.33 przejazd autobusem MPK nr 58 do przystanku Hermanowa Pętla (obok leśniczówki). Autobus jedzie przez ul. Cieplińskiego, Hetmańską, Powstańców Warszawy, Sikorskiego.
  3. Czas przejazdu (z Dworca Lokalnego) wg rozkładu jazdy 52 minuty, bilet na strefę A+B.

       Uwaga!  Autobus nie zatrzymuje się na pierwszym przystanku na ul. Sikorskiego,  czyli po zjeździe z ronda w kierunku Tyczyna.

     4.10.30 – przejście na trasie: Hermanowa Pętla – Wilczak Błażowski – Błażowa,

     Do przejścia ok. 10 km, ok. 3,5 godz., drogi leśne i żwirowe, wskazane wygodne obuwie turystyczne, można zabrać kijki do chodzenia

     5. Po drodze przewidziano:

  • zwiedzanie MUZEUM  Augustyna Rybki (MUZEUM POTOKI),
  • przerwę na konsumpcję wiktuałów, zabranych przez uczestników wg własnego uznania i potrzeb.

     6. Udział w XXVIII edycji konkursu „Starych Potraw Smak i Urok”.

     7. Powrót do Rzeszowa z Błażowej autobusami komunikacji zbiorowej.

         Odjazdy do Rzeszowa: 14.07, 17.44 – AGMAR BUS, bilet 8,50 zł (tylko ulgi ustawowe), 16.42 – MKS 260,  17.32 – MKS 262, bilet 6.00 zł, senior 70 +  1,50 zł.

         Koszty przejazdu (bilety w autobusach) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

  • Do zdobycia punkty do odznak:

Turysta Senior: jedna wycieczka, OTP  10 km,  GOT  BW.04  10 pkt,

Turysta Przyrodnik: Hyżnieńsko–Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu 5 pkt.    

Wpisowe:

25 zł – członkowie K – 32 z opłaconą składką członkowską za 2024 r.

35 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2024 r.

45 zł – pozostali uczestnicy.

W ramach wpisowego: ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00  ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

                                                      Zapraszamy

 Wycieczkę poprowadzi  Stanisław Polański (605 346 876) 

przewodnik beskidzki i terenowy