Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału wybrane zostały w dniu 11 lutego 2017r. na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału PTTK w Rzeszowie.


Zarząd Oddziału:


Janusz Filarowski - Prezes

Zygmunt Solarski - Vice Prezes

Tomasz Dziurawiec - Vice Prezes

Agnieszka Wałach - Sekretarz

Witold Haspel - Skarbnik

Łukasz Biedka - Członek

Jacek Magdoń - Członek

Renata Ferenc - Pupek - Członek

Barbara Zamojcin - Członek

Przemysław Misiąg - Członek

Jakub Gąsior -  Członek 

Komisja Rewizyjna:


Franciszek Jankowski - Prezes

Renata Biega

Dorota Michnia

Barbara Dyszyńska-Pieniądz

Arkadiusz Kopczyk