Dołącz do PTTK

Jak dołączyć do PTTK w Rzeszowie?

Aby przystąpić do PTTK  potrzeba:

 • dwa zdjęcia (format 30x40 mm);
 • wypełnić deklarację członkowską[POBIERZ]
 • wypełnić RODO(Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)[POBIERZ]
 • uiścić wpisowe;
 • opłacić składki roczne.

Obecnie składki roczne wynoszą:

 • 65 zł - składka normalna (N);
 • 40 zł - ulgowa - dorośli m.in. emeryci (U).
 • 30 zł - ulgowa młodzież do 26 r.ż (UM)
 • 20 zł - ulgowa od września 2018 r.(wyłącznie młodzież do 26 r.ż.)

Wysokość wpisowego:

 • 20 zł - dla osób opłacających skł. normalną
 • 10 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dorośli - m.in. emeryci)
 • 8 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dzieci i młodzież do 26r.ż)
 • 6 zł - duplikat legitymacji

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • bezrobotni,
 • emeryci, renciści i inwalidzi

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 r.ż.,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,

Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:

  • Członkowie Honorowi PTTK,
  • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.


       

Dlaczego warto być członkiem PTTK?

– w ramach składki członkowskiej otrzymacie:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

- nie tylko na wycieczkach i imprezach organizowanych przez PTTK, ale przez 24 h/dobę, także m.in. podczas indywidualnego zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,

- rabaty przy zakupach akcesoriów, sprzętu, odzieży oraz serwisach i wypożyczalniach sprzętu turystycznego,

- możliwość korzystania z bazy noclegowej PTTK (schroniska, bazy namiotowe, stanice wodne),

- rabaty na usługi noclegowe w schroniskach PTTK (do 20 % w zależności od obiektu),

- rabat we wpisowym na większość imprez organizowanych przez Oddziały PTTK, a także niektóre Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK,

- będąc członkami PTTK, stajecie się częścią ponad 70 tysięcznej „turystycznej rodziny” członów PTTK,

- podczas wycieczek opiekę kadry PTTK – Przewodników, Przodowników, Instruktorów danej kategorii turystyki kwalifikowanej.