Jak dołączyć do PTTK w Rzeszowie?

 

Aby przystąpić do PTTK i wypełnić  potrzeba:

 

Obecnie składki roczne wynoszą:

 • 65 zł - składka normalna (N);
 • 40 zł - ulgowa - dorośli m.in. emeryci (U).
 • 30 zł - ulgowa młodzież do 26 r.ż (UM)
 • 20 zł - ulgowa od września 2018 r.
  (wyłącznie młodzież do 26 r.ż.)

Wysokość wpisowego:

 • 20 zł - dla osób opłacających skł. normalną
 • 10 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dorośli - m.in. emeryci)
 • 8 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dzieci i młodzież do 26r.ż)
 • 6 zł - duplikat legitymacji                     

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
 • bezrobotni,
 • emeryci, renciści i inwalidzi

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 r.ż.,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,

Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:

  • Członkowie Honorowi PTTK,
  • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

Co zyskujesz?

Rabaty - np. Decathlon Rzeszów – 5% na cały asortyment, i dużo więcej (http://www.pttk.pl/zycie/rabaty/)

Ubezpieczenie - Każdy członek PTTK opłacający składki, jest objęty dodatkowo ubezpieczeniem NNW – szczegóły: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php


Drukuj   E-mail