my

Informujemy, że w dalszym ciągu – do odwołania, wstrzymujemy realizację planowanych w kalendarzach Kół i Klubów imprez turystycznych. Z chwilą odblokowania przez władze możliwości organizowania wycieczek, zostaną przedstawione konkretne programy, o czym z odpowiednim wyprzedzeniem, poinformujemy dostępnymi kanałami informacyjnymi (FB, strona WWW, mail).
Życzymy wszystkim cierpliwości i… do zobaczenia na szlakach.
Rzeszów 15-04-2020


Informujemy, że 31.03.2020 mija ważność członkostwa PTTK dla osób, które opłaciły składki za rok 2019.
Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację epidemiczną i brak bezpośredniej obsługi interesantów, uruchamiamy możliwość opłacenia kontynuacji składek przelewem na konto bankowe Oddziału PTTK w Rzeszowie Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742. Znaczki potwierdzające opłacenie składek, będzie można odbierać w siedzibie Oddziału, po unormowaniu sytuacji obsługowej. Przy wpłacie – szczególnie, gdy będzie dotyczyć kilku osób – prosimy w opisie rozpisać kwoty na poszczególne osoby (można użyć symboli N, U, UM – rozwinięte poniżej) z podaniem numeru legitymacji PTTK (jest sporo powtarzających się nazwisk). Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW, dlatego dla celów ubezpieczeniowych, jako datę opłacenia składki, będziemy przyjmować datę zaksięgowania środków na naszym koncie.
Przypominamy wysokość składek członkowskich za rok 2020:
65 zł - N – normalna
40 zł - U – ulgowa dorośli – 40 zł (emeryci, osoby z orzeczona niepełnosprawnością, rodzic opłacający składkę za dziecko małoletnie – do 16 r.ż.)
30 zł - UM – ulgowa młodzieżowa – (dzieci i młodzież do 19 rż., uczący się młodzież i studenci do 26 rż.)
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: telefoniczny 17 85 367 55 oraz mailowy wycieczki@pttkrzeszow.pl
Zarząd Oddziału PTTTK w Rzeszowie
Rzeszów 17-03-2020


Mając na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, zgodnie z rozporządzeniem Premiera o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 16.03 do odwołania, Biuro Oddziału i Biuro Podróży PTTK Rzeszów będą zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów.
Większość spraw można załatwiać w godzinach pracy biur drogą telefoniczną lub mailową.
Biuro Oddziału - II piętro- tel.17 85 367 55 - wycieczki@pttkrzeszow.pl
Biuro Podróży - parter - tel. 17 852 88 60 - biuro@pttkrzeszow.pl
Zarząd Oddziału PTTTK w Rzeszowie
Rzeszów 14-03-2020


W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, organizowane przez Kluby, Koła i Oddział PTTK w Rzeszowie imprezy (m.in. wycieczki, szkolenia, wykłady) i planowane do realizacji do 15.04.2020:
Zostają ANULOWANE

Wpłacone wpisowe – NIE PRZEPADA.
Można je przesunąć na ew. kolejne wyjazdy w przyszłości – zostaną u nas przypisane do konkretnych osób. Jeśli ktoś sobie życzy, będziemy je zwracać na indywidualne konta bankowe – wówczas prosimy o PISEMNE podanie drogą mailową na adres wycieczki@pttkrzeszow.pl numeru konta, danych odbiorcy i nazwy imprezy. Zwracamy się z prośbą, by ograniczyć do minimum osobiste kontakty z Biurem Oddziału – i korzystać z możliwości załatwiania spraw drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub mailową: wycieczki@pttkrzeszow.pl
Zarząd Oddziału PTTTK w Rzeszowie
Rzeszów 13-03-2020


2020-08-10-16 - XX Otwarty Górski Rajd Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie Wetlina 2020

( regulamin )

( karta zgłoszenia )


Kalendarz imprez Klubu Seniora. (POBIERZ)

Kalendarz imprez Klubu Terenowego nr 32. (POBIERZ)

Kalendarz imprez Klubu Pol-Survival. (POBIERZ)

Kalendarz imprez Klubu Turystyki Górskiej. (POBIERZ)

Kalendarz imprez Kola Przewodników. (POBIERZ)

Kalendarz wykladów poniedziałkowych na I półrocze 2020. (POBIERZ)
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przekazanych do Oddziału PTTK w Rzeszowie
Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - tzw. RODO).
więcej informacji 

 

Punktacja z naszych wyjazdów:

 


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. Mieczysława Rachwała
35-064 Rzeszów,
ul. Jana Matejki 2
tel.(0-17)85-367-55,
fax (0-17)850-12-99
Biuro Oddziału PTTK czynne:
pn - pt: 8:00 - 16:00
śr: 8:00 - 19:00

wycieczki@pttkrzeszow.pl


Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742,
PEKAO S.A. II o/ Rzeszów