2021-10-24 Zakończenie sezonu w Zdyni  - trasy 1,2,3

2021-10-24 Zakończenie sezonu w Zdyni - trasy 1,2,3

Oddział, Koła PTTK w Rzeszowie

zapraszają na „umowne”

zakończenie imprez z cyklu
„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”

Zbiórka uczestników o godz. 6.45. Wyjazd z Dworca Głównego PKS w Rzeszowie o godz. 7.00 (stan. M).

Trasa nr 1: wycieczka piesza: przeł. Dujawa – Jaworzyna Konieczniańska (881) – przeł. Regietowska – Regietów – Rotunda (771) – Zdynia. Ok. 25 pkt GOT
Czas przejścia ok. 6,5-7 godz.

Trasa nr 2: wycieczka piesza: Skwirtne – Skałka – Kozie Żebro (857) – Regietów Niżny – Rotunda (771) – Zdynia. Ok. 19 pkt. GOT Czas przejścia ok. 5-5,5 godz.

Trasa nr 3: wycieczka piesza: Zdynia – Rotunda – Regietów Niżny (karczma) – stokówką do Zdyni. Ok. 13 pkt. GOT. Czas przejścia ok. 4-4,5 godz.

W miejscowości Zdynia (ok. godz.15.30): ognisko, kiełbasa z grilla, bigos, gorąca herbata.

„Umowne” zakończenie imprez z cyklu „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”:

Podsumowanie dwóch sezonów COVID-owej turystyki: rozdanie drobnych upominków, dyplomów.

Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20-21

Koszt:          80 zł – członkowie PTTK (młodzież do 19 r.ż. – 60 zł)

                   100 zł – pozostali uczestnicy (młodzież do 19 r.ż.  – 80 zł)

Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnictwo na trasie, ognisko z poczęstunkiem.

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas.

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego