Aktualności

2021-09-21 Pogórze Dynowskie - Dubiecko

2021-09-21 Pogórze Dynowskie - Dubiecko

   Zapraszamy na wycieczkę do Dubiecka i okolic.

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.15 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 7.30.
  2. Program:

    - przejazd do Dubiecka,

    - zwiedzanie wystawy w Kresowym Domu Sztuki i w Muzeum Minerałów i Skamieniałości,

    - przejazd do miejscowości Przedsielnica,

    - przejście ścieżką przyrodniczą po rezerwacie Kozigarb i Broduszurki, ok. 7 km, 3 godz.

    Uwaga! Na początku do pokonania przewyższenie ok. 50 m, podobne do podejścia do cerkwi w Uluczu.

  1. Powrót do Rzeszowa około godziny 17.30.
  2. Zabieramy prowiant, o maseczkach też nie zapominamy - obowiązkowe.
  3. Punkty do odznak: OTP – 7 km,

                                   Turysta Przyrodnik: 2 ww. rezerwaty – 5 pkt każdy, ścieżka przyrodnicza – 5 pkt

                                    oraz Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – 5 pkt.

ZALECENIA:

  • wygodne obuwie turystyczne (wędrówka ścieżkami leśnymi, po opadach może być błoto),
  • prowiant – nie przewiduje się posiłku w restauracji czy barze,
  • mogą dokuczać komary, stąd wskazane długie spodnie i nakrycie głowy,
  • można zabrać kijki dochodzenia.

Wpisowe:         65 zł   - członkowie KS z opłaconą składką członkowską na rok 2021,

                         75    - członkowie PTTK innych kół i klubów z opłacona składką za 2021 rok,

                         85 zł   - pozostali uczestnicy.

W ramach wpisowego:  przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa przewodnicka, środki dezynfekcyjne, bilety wstępu do Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

UWAGA!!!  Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

 

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie

proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi

 podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu.

 Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

 

 

 

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

 

  Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora

   Wycieczkę prowadzi Stanisław Polański 

 przewodnik terenowy i beskidzki