Aktualności

2021-09-25 Architetktura drewniana

2021-09-25 Architetktura drewniana

Architektura drewniana Pogórza Ciężkowickiego

  1. Zbiórka uczestników o godz. 6.45 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 7.00
  2. Przejazd autostradą na trasie Rzeszów – Wilczyska
  3. Zwiedzamy:
  • Wilczyska – kościół p.w. św. Stanisława Biskupa z XVII w.
  • Polna – kościół p.w. św. Andrzeja z poł. XVI w.
  • Szalowa – kościół p.w. św. Michała Archanioła z poł. XVIII w.
  • Moszczenica – kościół p.w. Chrystusa w Ciemnicy z XVII w.
  • Rzepiennik Biskupi – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI w.
  1. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.30 - 20.00.

Wpisowe:      

          80 – członkowie Koła Przewodników PTTK  z  opłaconą składką na 2021 r.

         90 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką na 2021 r.

         100 zł – pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego:  przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne,

                                        wstępy do zwiedzanych obiektów.

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

 

Wycieczkę prowadzi:

Tomasz Dziurawiec

przewodnik beskidzki