2021-08-15 Bieszczady inaczej - Kraina Lipecka

Termin wycieczki: 2021-08-15 08:07
Cena od: 85

Oddział PTTK w Rzeszowie Koło Terenowe nr 32

zapraszają wycieczkę górską

15.08.2021 BIESZCZADY INACZEJ Kraina Lipecka

Zbiórka uczestników o godz. 7.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd

o godz. 7.15.

  1. Przejazd przez: Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne – do Żłobka  
  2. Przejście piesze na trasie: Żłobek – Jaworniki (909m) – Besida (856 m) – Podryna – punkt widokowy nad Bystrem – Bystre.
  3. Zwiedzamy: Cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem, cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Michniowcu.
  4. Czas przejścia ok. 4 godz. (9 km), suma podejść 357 m,13 pkt GOT.
  5. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00-20.00.

 

  • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  zastrzegamy możliwość zmiany trasy.

Wpisowe:

- 85 zł członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021

- 95 zł pozostali uczestnicy

 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, opieka pilota - przewodnika, wstępy do zwiedzanych obiektów (cerkwie), środki dezynfekcyjne.

 

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.  
Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:
Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej ograniczeniami i zaleceniami – KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas.

 

Odmowa podpisania oświadczenia skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa

w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

                                                                                                                                      

                                                                                                                     Wycieczkę poprowadzi

                                                                                                      Monika Mularz-Dobrowolska (507 147 863)

                                                                                                                      przewodnik beskidzki