Zarząd

 

Zarząd Klubu Turystyki Górskiej:

Daniel Loegler - Prezes

Piotr Pyrcz - Vice-Prezes

Agata Lidwin - Skarbnik

Agnieszka Kopczyk - Sekretarz

Alicja Mrózek - Członek

 

Komisja rewizyjna w składzie:

Wiesław Osiadły - Przewodniczący

Tomasz Kaplita - Członek

Michał Wiech - Członek