Zarząd

Spotkanie wyborcze Koła Turystyki Górskiej (KTG) odbyło się 17.01.2017. Na zebraniu obecni byli prezes KTG Tomasz Rusznica, Przewodnik Beskidzki Łukasz Kuczmarz, Agnieszka Wałach, członkowie koła KTG oraz sympatycy (Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Prezes KTG Tomasz Rusznica przedstawił sprawozdanie z działalności koła KTG. Przez 3 lata zorganizowano 9 wycieczek. Koło wspomagało organizację wycieczek i rajdy oraz prelekcje organizowane przez inne koła, min. Koło Przewodników. Koło KTG współorganizowało i tworzyło wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży PTTK. Były to wyjazdy do Rumuni i na Bałkany. Zorganizowano jedna wycieczkę na Ukrainie. Adam Czarnik zorganizował Rajd Górski, Łukasz Kuczmarz i Michał Organ zorganizowali rajdy zimowe. Michał Organ w ramach cyklu "Niedziela za miastem z przewodnikiem" zorganizował imprezę "Szlakiem Piwnym", która doczekała się kilku edycji. Piotr Pyrcz zorganizowałimprezę pt. "Niedziela na Pogórzach". Najważniejszym sukcesem koła było zorganizowanie tygodniowego Rajdu Górskiego w Wysowej (rajd letni), na który przyjechało ok. 100 osób z całej Polski. Prowadzone były również wykłady w ramach Koła Przewodników.

 

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Daniel Loegler - Prezes

Piotr Pyrcz - Vice-Prezes

Agata Lidwin - Skarbnik

Agnieszka Kopczyk - Sekretarz

Alicja Mrózek - Członek

 

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Wiesław Osiadły - Przewodniczący

Tomasz Kaplita - Członek

Michał Wiech - Członek