20.07.2024 Spływ kajakowy rzekami - Łada i Tanew

20.07.2024 Spływ kajakowy rzekami - Łada i Tanew

Klub Pol–Survival przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w sobotę

20.07.2024

na spływ kajakowy

 rzeki Łada i Tanew

PROGRAM:

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.15 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd godz. 7.30.
  2. Przejazd na trasie: Rzeszów – Sokołów Małopolski - Harasiuki – Sól.
  3. Spływ kajakami 2–osobowymi rzeką Ładą – Tanew na odcinku Sól – Harasiuki.
  4. Czas spływu ok. 4–5 godz., ok. 20 km. Do zdobycia 20 pkt TOK, TOK „Kiełbik” jako jedna wycieczka.
  5. Przejazd do Bielan, zwiedzanie dworu Miszchów, ognisko.
  6. Zalecenia: obuwie i odzież zmienną (zwykle suchą stopą i nie tylko spływu się nie uda odbyć J ), nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, woda, suchy prowiant (kanapka, baton energetyczny) oraz wiktuały na planowane ognisko.
  7. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.30 - 20.00.

Wpisowe:

130 zł – członkowie Pol–Survival z opłaconą składką członkowską za 2024 r. (110 zł dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

135 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2024 r. (115 zł dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

150 zł – pozostali uczestnicy (130 zł – dzieci i młodzież do 16 r.ż.).

Uwaga: W SYSTEMIE REZERWACYJNYM ZNIŻKI SIĘ NIE SUMUJĄ

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu z przyczyn niezależnych od siebie

(np. zbyt niski lub zbyt wysoki poziom wody,).

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, opłata parkingowa, wypożyczenie kajaków z odpowiednim osprzętem (kapoki, cumki), ubezpieczenie NNW, obsługa pilocka, przodownicy turystyki kajakowej, zwiedzanie dworu, miejsce pod ognisko, książeczka odznak kajakowych.

 

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki–jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e–mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału – max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wyjazd prowadzi:

 Arkadiusz Świder

     Przodownik Turystyki Kajakowej