2024.04.25 Roztocze Wschodnie - Śladami pustelni

2024.04.25 Roztocze Wschodnie - Śladami pustelni

Klub Seniora przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

  zaprasza w czwartek

 25.04.2024

na wycieczkę

na Roztocze wschodnie

ŚLADAMI PUSTELNI ALBERTYŃSKICH

PROGRAM

  1. Zbiórka o godz. 7.00  na Dworcu Gł. PKS, stanowisko „M”, wyjazd godz. 7.15.
  1. Przejazd na trasie: Rzeszów – Sieniawa - Horyniec - Zdrój.
  2. Zwiedzamy:
  • kościół parafialny w Horyńcu (gdzie nastąpiło pierwsze spotkanie brata Alberta z Marią Jabłońską),
  • Prusie (miejsce po dawnej pustelni sióstr albertynek - dojście pieszo ok. 1 km),
  • Werchrata - wzgórze Monastyr (piesze przejście do dawnej albertyńskiej pustelni męskiej, ok. 4 km),
  • Pizuny ( Dom Modlitwy ss. Albertynek).

        4. Zalecenia: dokument tożsamości, wygodne obuwie, odzież dostosowana do warunków pogodowych,woda, jedzenie np.: kanapka,

           baton energetyczny (we własnym zakresie).

      5. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 18.30 – 19.00.

Wpisowe:      

  95 zł - członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką członkowską i klubową za 2024 rok.

110 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2024 rok.

125 zł - pozostali uczestnicy.

  Uwaga: W SYSTEMIE REZERWACYJNYM ZNIŻKI SIĘ NIE SUMUJĄ

do 02.04.2024 – zapisy tylko dla członków Klubu Seniora PTTK Rzeszów,

od 03.04.2024 wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, dla wszystkich chętnych

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, wstępy do zwiedzanych obiektów,

przewodnik, opłata parkingowa.

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz.14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

 

Wyjazd poprowadzi:

Przewodnik beskidzki

Renata Ferenc-Pupek