2024-01-13 Narty -  Bieszczad SKI (ARCHIWUM)

2024-01-13 Narty - Bieszczad SKI (ARCHIWUM)

Oddział PTTK w Rzeszowie i Klub Pol-Survival PTTK   w Rzeszowie

      zapraszają dniu

       13.01.2024 

Rekreacyjny w wyjazd na narty, snowboard
- stacja narciarska
Bieszczad SKI w Wańkowej

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Rzeszowie na stanowisku „M” o godz. 6.30 . i wyjazd o godz. 6.45.

Przejazd na trasie Rzeszów - Sanok - Lesko - Olszanica - Wańkowa.

Powrót do Rzeszowa ok. 19.00.

Zalecenia dla narciarzy sprawny sprzęt narciarski (kask – obowiązkowo do 16 r.ż, gogle, kijki, czapka, rękawiczki), odzież dostosowana do warunków pogodowych, jedzenie na cały dzień np.: termos z ciepłym napojem, kanapka, baton energetyczny (we własnym zakresie). Istnieje także możliwość zakupu posiłków w bistro stacji narciarskiej Bieszczad SKI.

* szkolenie narciarskie z instruktorami  * doskonalenie techniki jazdy *

Wpisowe:

  75 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką ( 55 zł - dzieci i młodzież do 16 r.ż)  z opłaconą składką członkowską na 2024 r.

  90 zł - sympatycy (70 zł - dzieci i młodzież do 16 r.ż)

  25 zł - szkolenie narciarskie                  

*karnety stanowią koszt dodatkowy

*dzieci i młodzież (niepełnoletni) pod opieką rodziców lub opiekunów

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocka

 

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia

roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. 

 

*wyjazd odbędzie się po zebraniu grupy min. 20 os. i przy odpowiednich warunkach śniegowych*

                                                                           Zastrzegamy sobie możliwość zmiany stacji narciarskiej                                                                              

 Zapraszamy

Oddział PTTK w Rzeszowie

Jacek Dziwisz

PTN, instruktor narciarstwa  

 Nart 4Narty 1Narty 5nartyBIESZCZAD.ski Wańkowa