Wycieczki

2021-11-27 Tajemnicza figura św. Piotra

2021-11-27 Tajemnicza figura św. Piotra

Klub Pol-Survival

     przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

  zaprasza na Pogórze Dynowskie

         27.11.2021

       Połom – Tajemnicza figura św. Piotra

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).
  2. Wyjazd o godz. 7.10.
  3. Przejazd trasą: Rzeszów – Babica– Lutcza – Krasna.
  4. Przejście piesze na trasie: Krasna – Wysypan 475 m – Wola Jasienicka – Połom 455m – Wola Komborska – Jasienica Rosielna.
  5. Zwiedzamy:

- dawną cerkiew św. Michała Archanioła w Krasnej

- Góra Połom z figurą św. Piotra

- zespół skałek w lesie Pałki w Woli Komborskiej

- drewniany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1770 w Jasienicy Rosielnej

  1. Czas przejścia ok. 5 godz., ok.15 pkt GOT,

      Zalecenia: Buty turystyczne, kijki trekkingowe, prowiant, woda.

  1. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 16.00 – 17.00

Wpisowe:      

               70  zł - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021 r.,

               80  zł - pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego:  przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa pilocko - przewodnicka

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/  

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

 

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

 

 Wycieczkę poprowadzi:

przewodnik beskidzki

            Piotr Puszkarewicz (tel. 575 522 960)