Wycieczki

2023-04-15 W cieniu drewnianych... Roztocze

2023-04-15 W cieniu drewnianych... Roztocze

Oddział PTTK w Rzeszowie

Koło Terenowe nr 32

zapraszają w dniu

15.04.2023r.

na wycieczkę z cyklu

W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK

W cieniu drewnianych sobót i kamiennych krzyży - Radruż

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 8.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd o godz. 8.15. Przejazd na trasie: Rzeszów – Lubaczów – Horyniec-Zdrój.
  2. Przejście piesze na trasie: Horyniec-Zdrój – Radruż – Horyniec-Zdrój ( czas przejścia ok. 5  , 11,5 km;12 pkt OTP; do zdobycia również punkty w ramach odznaki Turysta Przyrodnik)
  3. W programie zwiedzania:
  • Cerkiew św. Mikołaja w Radrużu ( z zewnątrz)
  • Cerkiew św. Paraskewy UNESCO (wewnątrz)
  • Obiekty dawnej zabudowy Horyńca, należące niegdyś do rodu Ponińskich: teatr dworski, pałac, kościół franciszkanów (z zewnątrz)
  1. Zabieramy ze sobą: odzież p/deszczową, wygodne obuwie, dokument tożsamości, prowiant na cały dzień.
  2. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 18/19.00.

 

Wpisowe:    

            105 – członkowie K-32 z opłaconą składką za 2023 r., ( 85 dzieci do 16 rż)

            110 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2023 r ( 90 dzieci i młodzież do 16 rż),

            130 zł – pozostali uczestnicy ( 110 zł - dzieci i młodzież do 16 rż).

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka przewodnika, wstęp do zwiedzanych obiektów

UWAGA!!! -Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć przy sobie dokument tożsamości, w związku z trasą biegnącą w obrębie strefy przygranicznej.

 

 

Wycieczkę poprowadzi: Renata Ferenc - Pupek

                                                                                                                    przewodnik beskidzki