Wycieczki

2023.03.30 Busko Zdrój i Solec Zdrój

2023.03.30 Busko Zdrój i Solec Zdrój

    Klub Seniora

    przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

    zaprasza w

  czwartek 30.03.2023r.

          na wycieczkę do       

     Buska-Zdroju i Solca-Zdroju

 

  1. Zbiórka: Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie stanowisko M, godz.6.45 – wyjazd godz. 7.00
  2. Przejazd do Połańca – Kopiec Tadeusza Kościuszki.
  3. Przejazd do Solca-Zdroju – zwiedzanie ( kościół, Baseny Mineralne )
  4. Przejazd do Buska-Zdroju:

 - przerwa na ciepły posiłek,

 - zwiedzanie Buska ( Kościół św. Leonarda – XVII w., Park Zdrojowy z  Kaplicą św. Anny, Sanatorium Marconi – 1836r., tężnie ).

  1. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00-20.00

Wpisowe:

135 -   – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2023 r.

145 - zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2023 r.

160 -   – pozostali uczestnicy.

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko –   przewodnicka, wstępy do zwiedzanych obiektów, miejscowi przewodnicy, ciepły posiłek

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!   

                 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany  drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.  Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

                                                 Zapraszamy:

                                                       Wycieczkę pilotuje Alicja Ćwiok

                                                                       Przewodnik terenowy i beskidzki

zapisy od 01.03.2023

Busko Zdrój 2Teznia i dom zdrojowy w Busku Zdroju 10Solec Zdrój 1 mix