Wycieczki

2023.04.01 Droga Krzyżowa - Strachocina

2023.04.01 Droga Krzyżowa - Strachocina

Koło Terenowe nr 32

i Klub Seniora

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zapraszają

01.04.2023 (sobota)

Droga Krzyżowa do Strachociny

 

PROGRAM

1. Zbiórka o godz. 7.45 – Dw. Gł. PKS stanowisko „M”. Wyjazd do Strachociny o godz. 8.00.  Powrót do Rzeszowa zależy od wyboru 2-giej części wyjazdu, patrz pkt 3.

    Wyboru dokonujemy przy zapisach, należy podać nr grupy II części wyjazdu.

    Dla każdej grupy przewidziany jest oddzielny autokar.

 2. W Strachocinie:

    - historia Sanktuarium św. Andrzeja Boboli,  Msza Św. w kościele,

    - nabożeństwo  Drogi Krzyżowej (na przestrzeni ok. 500 m,  w pobliżu świątyni),

    - przerwa na konsumpcję zabranego ze sobą prowiantu.

Mszę św. i Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Artur Świeży SDB, Krajowy Duszpasterz Turystów.

3. Druga część wyjazdu, do wyboru jeden z poniższych wariantów:

   - Grupa I, przejazd  do Czerteża, zwiedzanie cerkwi (1742 r.), powrót do Rzeszowa ok. 15.30,

   - Grupa II, przejazd do Brzozowa Zdroju, potem przejście piesze:

     Brzozów Zdrój – Bucznik – rezerwat „Kretówki” – Wola Komborska.

   Trasa prowadzi duktami i drogami leśnymi, ok. 8 km, 3 godz., powrót do Rzeszowa ok. 17.30.

4. Zabieramy prowiant, na wszelki wypadek coś od deszczu (parasol, jakieś okrycie).

5. Do zdobycia punkty do odznak: Turysta Senior, ROK.

   Grupa II dodatkowo:  OTP – 8  km, Turysta Przyrodnik: rezerwat „Kretówki”: - 5 pkt.

Wpisowe:

  85  zł – członkowie Klubu Seniora i K-32 z opłaconą składką za 2023 r., (65 dzieci do 16 rż)

  90  zł – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2023 r (70 dzieci i młodzież do 16 rż),

105  zł– pozostali uczestnicy (85 zł - dzieci i młodzież do 16 rż).

W ramach wpisowego: autokar/bus, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka, wstęp do zwiedzanych obiektów.

  UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego  przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

   Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na  wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w ww. terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapraszamy

Wyjazd  poprowadzą przewodnicy beskidzcy:Artur Świeży SDB

Stanisław Polański (605 346 876)

Andrzej J Wesół (508 13 99 24)

 zapisy od 01.03.2023