Wycieczki

2022.10.18 Kalwaria Pacławska,Arłamów,Ustrzyki

Klub Seniora

      przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza

we wtorek

18.10.2022  na wycieczkę

BARWY JESIENI NA POGÓRZU PRZEMYSKIM

 

 

 

  1. Zbiórka Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie o 6.50, stanowisko M, wyjazd godz. 7.00
  1. Przejazd trasą: Rzeszów – Kalwaria Pacławska - Arłamów - Ustrzyki Dolne - Rzeszów.
  2. Program zwiedzania:
  • Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej z przejściem do stacji drogi krzyżowej,
  • Obiekty rekreacyjne ośrodka w Arłamowie,
  • Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych,
  • Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych
  1. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00

Wpisowe:

           110 - zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

           120 - zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

           145 - zł  – pozostali uczestnicy

 

W ramach wpisowego: autokar, ubezpieczenie NNW, wstęp do zwiedzanych obiektów, obsługa pilocko – przewodnicka, opłata parkingowa.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

 

    Wycieczkę  prowadzi  

    Eugeniusz Taradajko

     przewodnik terenowy PTTK