Wycieczki

2022.10.11 Pogórze Przemyskie - Rezerwat "Krępak"

     Klub Seniora

      przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

    zaprasza

 we wtorek

    11.10.2022  na wycieczkę do

     Rezerwatu Krępak

 

  1. Zbiórka Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie o 7.15, stanowisko M, wyjazd godz. 7.30 Powrót do Rzeszowa ok. 18.30.
  1. Przejazd do miejscowości Korzeniec, potem:

- przejście ścieżki przyrodniczej Kamionka, 6 km, 11 tablic, ok 3,5  godz.

- przejście ścieżki przyrodniczej  Krępak, 14  tablic, 2 km, 100 m przewyższenia,  ok. 2 godz.

- ognisko, wiktuały na ognisko każdy zabiera ze sobą (kiełbasa, chleb, herbata).

Zabieramy: odpowiednie obuwie turystyczne, kijki do chodzenia, prowiant.

  1. Do zdobycia punkty do odznak:

- Turysta Senior: jedna wycieczka,

- Odznaka Turystyki Pieszej:  8 km,

- Odznaka Turysta Przyrodnik:

- rezerwat  Krępak – 5 pkt,

- ścieżka przyrodnicza Krępak – 5 pkt,

- ścieżka przyrodnicza Kamionka – 5 pkt,

- Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – 5 pkt.

 

Wpisowe:

             80 - zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

             90 - zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

           105 - zł  – pozostali uczestnicy

 

W ramach wpisowego:  autokar, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

 

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową  po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

 

Wycieczkę  prowadzi  

Stanisław Polański, tel. 605 346 876

przewodnik terenowy PTTK

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora