Wycieczki

2022.10.07 LVIII Jesień w Beskidzie Niskim

      Oddział  PTTK  w  Rzeszowie  

      Koło Terenowe 32 zapraszają

07.10.2020 (piątek)

  na LVIII (58)  Rajd Górski

                                               Jesień w Beskidzie Niskim                                             

  WYSOKIE

W tym roku, zamiast kilkudniowego Rajdu, proponujemy jednodniową wycieczkę w Beskid Niski. Wstępnie planujemy jeden autokar, w przypadku większej ilości chętnych, pojedzie drugi.

  1. Zbiórka uczestników godz.7.00 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).

    Wyjazd godz. 7.15. Przejazd autokarem do miejscowości Ożenna.

  1. Przejście piesze górskie na trasie: Ożenna - Wysokie (657 m n.p.m.) – Ścieżka przyrodnicza

    „Kiczera” – Krempna, ok. 11 km, czas 4 godz.

  1. Do zdobycia punkty do odznak:

- GOT:  12 pkt,

- Turysta Przyrodnik:  Magurski Park Narodowy (MPN) - 5 pkt,

          Ścieżka przyrodnicza „Kiczera” - 5 pkt,

         - Turysta Senior: jedna wycieczka.                          

  1. Ognisko z poczęstunkiem (żurek, kiełbaski, gorąca herbata).
  2. Powrót do Rzeszowa ok. 20.30

    Wpisowe:

          50 zł – dzieci i młodzież szkolna - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2022

          65 zł – dzieci i młodzież szkolna

          70 zł – pozostali uczestnicy - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2022

          85 zł  - pozostali uczestnicy

W ramach wpisowego: autokar, ubezpieczenie NNW, obsługa przewodnicko – pilocka, znaczek rajdowy, bilety do MPN, żurek + ognisko (herbata, kiełbasa).

UWAGA!!! -Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

zapisy grup WYŁACZNIE z listą uczestników oraz z wpłatą wpisowego.

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany  drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.   

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych - zastrzegamy możliwość zmiany trasy.

 

Wycieczkę poprowadzą przewodnicy beskidzcy:

Stanisław Polański, Łukasz Kuczmarz, Andrzej J Wesół