Wycieczki

2022.09.20 SZLAKIEM CIEKAWOSTEK ... (archiwum)

Klub Seniora

      przy Oddziale PTTK w Rzeszowie  zaprasza

 we wtorek 20.09.2022

 na wycieczkę

SZLAKIEM CIEKAWOSTEK I TAJEMNIC DOLINY STRUGU I DOLINY MLECZKI

 

 1. Zbiórka Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie o 7.50, stanowisko M, wyjazd godz. 8.00. Powrót do Rzeszowa ok. 18.00.
 1. Przejazd trasą: Tyczyn – Borek Stary – Hyżne – Szklary – Kańczuga – Rzeszów.
 2. Program zwiedzania:
 • Pamiątki w Tyczynie związane z Kasią Sobczyk,
 • Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej,
 • Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zwaną Matką Bożą Hyżneńską
 • Pamiątki związane z osobą Władysława Sikorskiego,
 • Zgłębiamy tajemnice postaci Stefana Dąbskiego „Egzekutor”,
 • Tunel kolejki wąskotorowej w Szklarach,
 • Niezwykłe malowidła św. Michała Archanioła w Kańczudze.
 1. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 18.00

Wpisowe:

              90 - zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

            100 - zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

            120 - zł  – pozostali uczestnicy

W ramach wpisowego: autokar, ubezpieczenie NNW, wstęp do zwiedzanych obiektów, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową  po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

 

Wycieczkę  prowadzi  

Eugeniusz Taradajko

przewodnik terenowy PTTK

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora