Wycieczki

2022.08.20 Czar Połonin - Połonina Caryńska (archiwum)

2022.08.20 Czar Połonin - Połonina Caryńska (archiwum)

Oddział PTTK w Rzeszowie

Koło Terenowe nr 32

      na wycieczkę górską z cyklu:

„Czar Połonin” Połonina Caryńska

1. Zbiórka uczestników o godz. 6.15 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd o godz. 6.30.

2. Przejazd przez: Babicę – Boguchwałę -  Sanok – Lesko - Ustrzyki Dolne – Lutowiska -Bereżki

3. Przejście na trasie: Bereżki – Przysłup Caryński (Schronisko „Koliba”) - Połonina Caryńska (1230m) - Berehy Górne. Na trasie panorama - Bukowe Berdo, Tarnica,Wielka i Mała Rawka, Połonina Wetlińska, Dwernik Kamień, Magura Stuposiańska

4. Po zejściu do Berechów Górnych, zwiedzanie cmentarza greckokatolickiego gdzie znajdują się kamienne nagrobki wykonane przez znanego kamieniarza Hrycia Buchwaka.

5. Czas przejścia ok. 6 godzin, do zdobycia GOT: ok.18 pkt, prowiant we własnym zakresie

6. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00

 

UWAGA!! – wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej

Wpisowe: 

        95 zł – członkowie KT-32 z opłaconą składką członkowską za 2022 r (75 zł dzieci i młodzież do 16 rż).

      105 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2022 r (85 zł dzieci i młodzież do 16 rż).

      120 zł – pozostali uczestnicy (100 zł - dzieci i młodzież do 16 rż).

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, bilety wstępu do BPN, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

                                                                                                                     

Zapraszamy

Wycieczkę prowadzi

                                                                                                                                           przewodnik beskidzki

                                                                                                                                                     Jerzy Ladziński