Wycieczki

2022-06-19 POGÓRZE PRZEMYSKIE - SAN

Oddział PTTK w Rzeszowie

i Klub Turystki Górskiej zapraszają

w dniu 19.06.2022

  W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK

POGÓRZE PRZEMYSKIE

       "SAN NA POWITANIE I NA POŻEGNANIE"

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.15 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd godz.7.30. Przejazd do Dynowa.
  2. Przejście piesze: Dynów – Bartkówka – Winnica (328 m ) – Pawłokoma – Wzgórza nad Bartkówką (355 m) – Podłącze – Dąbrówka Starzeńska: czas przejścia ok. 4 – 5 godz. ok. 16 km.
  3. Na trasie piękne widoki oraz zabytki: Cmentarz oraz dzwonnica cerkiewna w Pawłokomie, ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej.
  4. W planie także coś dla ciała – ognisko (wiktuały we własnym zakresie), spacer poza szlakami (chaszczowanie) oraz coś dla ducha…niespodzianka.
  5. Do zdobycia ok.16 punktów do OTP, Turysta Przyrodnik – 5 punktów lub 21 punktów do GOT.
  6. Powrót do Rzeszowa ok. godz.19.00

Wpisowe:   

                85 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r (65 dzieci i młodzież do 16 rż)

                95 zł – pozostali uczestnicy (75 zł - dzieci i młodzież do 16 rż)

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka przewodnika

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz.14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wycieczkę poprowadzi

 Piotr Pyrcz tel.(602 811 630)

przewodnik beskidzki