Wycieczki

2022-05-05 Bejsce- Kazimierza Wielka (archiwum)

Klub Seniora

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza

w czwartek

05.05.2022

z przewodnikiem PTTK  na wycieczkę:

Bejsce, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Skalbmierz

  1. Wyjazd z Dworca Gł. PKS w Rzeszowie, zbiórka godz. 06.15, wyjazd 6.30, stanowisko M. Powrót do Rzeszowa  godz. 20.0
  2. Przejazd (autostradą) przez Tarnów- Bochnię do Bejsc
  3. Zwiedzamy:

                      Bejsce - kościół gotycki z końca XIV w oraz park z klasycystycznym pałacem Badenich.

                      Kazimierza Wielkakościół pw. Podniesienia Krzyża Świętego z 1663r. , dwór drewniany z 1752 r

                      Czarnocin - kościół z 1879r, drewniany dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej z ok. 1850 r.

                      Skalbmierz - kościół św. Jana Chrzciciela, gotycki z XV w.

       Wpisowe:

                      115 -  - członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

                      130 - zł  - członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

                      145 - zł  - pozostali uczestnicy

W ramach wpisowego:  ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka, miejscowy przewodnik, wstępy do zwiedzanych obiektów.

      

UWAGA!!! -Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wycieczkę poprowadzi

 Małgorzata Hasplel

Przewodnik terenowy i beskidzki