Wycieczki

2022.03.27 Babskie Góry - Łysa Góra(archiwum)

2022.03.27 Babskie Góry - Łysa Góra(archiwum)

Oddział PTTK w Rzeszowie

Klub Turystyki Górskiej

     zapraszają na wycieczkę górską z cyklu:

   27.03.2022

    Babskie Góry - ŁYSA GÓRA

 

  1. Zbiórka uczestników o godz.7.15 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”) Wyjazd godz. 7.30.
  2. Przejazd do Dydni: Rzeszów – Domaradz - Grabownica Starzeńska - Dydnia.
  3. Przejście piesze na trasie: Dydnia - Łysa Góra (427) – Obarzym - Krąg (386) – Obarzym -Dydnia.
  4. Czas przejścia ok. 6-7 godz., ok. 18 km, ok. 20 pkt. GOT BW.04
  5. Prowiant zabieramy ze sobą - nie jest przewidziana przerwa na posiłek.
  6. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00.

Zalecamy aby zabrać dodatkowy polar lub kurtkę, skarpety, ciepłe turystyczne obuwie  i czapkę, rękawiczki. Zabieramy termosy z gorącymi napojami! I prowiant na trasę.

      Wpisowe: 

                    75 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r (55 dzieci i młodzież do 16 rż)

                    85 zł – pozostali uczestnicy (65 zł - dzieci i młodzież do 16 rż)

W przypadku dalszego znacznego wzrostu cen paliwa, a co za tym idzie kosztów transportu, może zaistnieć konieczność dopłaty gotówką w autokarze w dniu wycieczki ok. 10-20 zł na osobę.

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW,opieka przewodników górskich, środki dezynfekcyjne.

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapraszamy

Wycieczkę poprowadzą

przewodnicy beskidzcy

Agata Lidwin i Alicja Mrózek