Wycieczki

19.03.2022 Powitanie wiosny

19.03.2022 Powitanie wiosny

Koło Terenowe nr 32

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w dniu

19.03.2022

na XXXIX Zlot z cyklu

„POWITANIE WIOSNY”

  1. Wycieczki piesze (do wyboru): trasy po Pogórzu Strzyżowskim: wyjazd o godz. 8.00, Dworzec PKS, stanowisko M

A: przejście Wiśniowa – Góra Chełm - Stępina ok. 4 godz. ok. 15 pkt GOT

B: przejście Huta Gogołowska – Bardo - Chełm - Stępina ok. 3,5-4 godz., ok 13 pkt GOT

C: przejście Bonarówka – Brzeżanka, ok 7-8 km, 2,5-3 godz., ok 10 pkt GOT

D: Trasa „Mama, tata i ja” – trasa dla najmłodszych pod opieką – wyjazd o 8.00
zwiedzanie schronu kolejowego w Stępinie, przejście piesze niebieskim szlakiem na Górę Chełm – Stępina domek myśliwski. ok 4-5 km (ok. 2 godz. 6-7 pkt GOT)

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia tras i/lub zmiany przebiegu trasy.
  2. Zakończenie: ognisko z poczęstunkiem (zapewniamy kiełbaskę oraz pieczywo i dodatki) – domek myśliwski Koła Łowieckiego „Szarak” z Kożuchowa w Stępinie.
  3. W trakcie imprezy zachęcamy zorganizowane grupy do wykonania tradycyjnej – ale EKOLOGICZNEJ marzanny
  4. Planowany powrót do Rzeszowa godz. 16.00-17.00

Wpisowe:

                   35 zł  najmłodsi uczestnicy – przedszkolaki

                   50 zł  członkowie PTTK

                   60 zł pozostali uczestnicy

W ramach wpisowego zapewniamy:

- przejazd autokarem,

- ubezpieczenie NNW,

- opieka przewodnika,

- pamiątkowy znaczek, okolicznościowa pieczątka,

- punkty do odznak: GOT Turysta  Przyrodnik,

- ognisko z poczęstunkiem przy wiacie w Stępinie

- środki dezynfekcyjne

Obowiązuje limit uczestników (max. 150 osób) – zachęcamy przede wszystkim rodziny

Zapisy grupowe WYŁĄCZNIE z listą uczestników i wpłatą wpisowego do wyczerpania limitu miejsc
Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/ 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

                                                                                         Zaprasza

                                                                             Zarząd Koło Terenowe 32