headerphoto

Jak wypełnić deklarację?

Aby przystąpić do PTTK i wypełnić deklarację (POBIERZ) potrzeba:

 • dwa zdjęcia (format 30x40 mm);
 • podać dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • data i miejsce urodzenia;
  • PESEL;
  • numer tel. do kontaktu;
  • adres zamieszkania(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 • uiścić wpisowe;
 • opłacić składki roczne.

 

Składki w roku 2020 wynoszą:

 • 65 zł - składka normalna (N);
 • 40 zł - ulgowa - dorośli m.in. emeryci (U).
 • 30 zł - ulgowa młodzież do 26 r.ż (UM)
 • 20 zł - ulgowa od września 2020 r.
  (wyłącznie młodzież do 26 r.ż.)

Wysokość wpisowego:

 • 20 zł - dla osób opłacających skł. normalną
 • 10 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
  (dorośli - m.in. emeryci)                 
 • 8 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
  (dzieci i młodzież)         
                     

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej są:

 • rodzic lub opiekun opłacający składkę za osobę małoletnią,
 • bezrobotni,
 • emeryci, renciści i inwalidzi

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 r.ż.,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,
 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,

Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:

  • Członkowie Honorowi PTTK,
  • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. Mieczysława Rachwała
35-064 Rzeszów,
ul. Jana Matejki 2
tel.(0-17)85-367-55,
fax (0-17)850-12-99
Biuro Oddziału PTTK czynne:
pn - pt: 8:00 - 16:00
śr: 8:00 - 19:00