headerphoto

Odzanczenia oddziałowe

Realizując uchwałę walnego zebrania członków Towarzystwa Zarząd Oddziału ustanowił Honorową Odznakę Oddziału PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie. Głównym celem, jakim kierował się walny zjazd, była chęć wyróżnienia indywidualnych członków tego oddziału, za długoletnią pracę społeczną i wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz jego członków i środowiska.


Regulamin przyznawania Honorowej Oddznaki Oddziału PTTK w Rzeszowie.
Zatwierdzony w dniu 21 października 2002 roku przez Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie.
Uchwała nr 24/02.

Odznaka została ustanowiona głównie dla indywidualnych członków tego Oddziału. Dopuszcza się możliwość nadania tego wyróżnienia innym osobom, czy też instytucjom, które znacznie przyczyniły się do rozwoju, popularyzacji i pracy dla stowrzyszenia, związanych z rozwojem działalności tut. Oddziału. Podstawowe kryteria do przyznania wyróżnień:
- brązowa Honorowa Odznaka (3 lata przynależności do Oddziału Rzeszowskiego i tyleż lat aktywnej społecznej działalności na rzecz jego członków, środowiska i całego Towarzystwa)
- srebrna Honorowa Odznaka (6 lata przynależności do Oddziału Rzeszowskiego i tyleż lat aktywnej społecznej działalności na rzecz jego członków, środowiska i całego Towarzystwa)
- złota Honorowa Odznaka (9 lata przynależności do Oddziału Rzeszowskiego i tyleż lat aktywnej społecznej działalności na rzecz jego członków, środowiska i całego Towarzystwa).
Osoby i instytucje spoza Oddziału Rzeszowskiego proponowane do wyróżnienia nie muszą być członkami PTTK. Poszczególne stopnie odznak w przypadkach uzasadnionych (długoletni staż organizacyjny, wybitne osiągnięcia) mogą być nadane bez zachowania kolejności ich ustanowienia (stopnia). Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Rzeszowie winny być składane z wyprzedzeniem jednego miesiąca przed terminem ich nadania, do Kapituły Odznaczeń Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2.
Kolejne stopnie odznaczeń mogą być przyznane po okresie upływu co najmniej dwu lat od nadania poprzedniego wyróżnienia. W jednym roku może być nadanych 5 odznaczeń w stopniu złotym i 10 w stopniu srebrnym, dla odznaczeń brązowych te limity nie mają zastosowania. Wyjątek dotyczy planowanego wyróżnienia seniorów tut. Oddziału (powyżej 70 roku życia).
Prawo wręczania odznaczenia mają: Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału. Legitymacje podpisuje prezes i sekretarz Oddziału, natomiast w zastępstwie wiceprezes.

Odznaka Honorowa Oddziału PTTK w Rzeszowie

Odznaki Honorowe Oddziału PTTK w RzeszowiePolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. Mieczysława Rachwała
35-064 Rzeszów,
ul. Jana Matejki 2
tel.(0-17)85-367-55,
fax (0-17)850-12-99
Biuro Oddziału PTTK czynne:
pn - pt: 8:00 - 16:00
śr: 8:00 - 19:00