Aktualności

2021-11-04 Baranów Sandomierski i Tarnobrzeg

2021-11-04 Baranów Sandomierski i Tarnobrzeg

   Klub Seniora

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w czwartek

                04.11.2021               

    z przewodnikiem PTTK i… maseczką J

              na wycieczkę do

         Baranowa Sandomierskiego i Tarnobrzega

 

  1. Wyjazd z Dworca Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M, zbiórka godz. 7.45, wyjazd 8.00.

       Powrót do Rzeszowa ok. 17.00.

  1. W programie:

       - zwiedzanie Zamku w Baranowie, łącznie z wystawą w przyziemiu (zbrojownia – bogaty

          zbiór, ginące zawody),

       - zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega (Zamek Tarnowskich),

       - czas wolny na spacer po centrum i posiłek (ok. 1,5 godz.).

  1. Można zabrać prowiant.

 

Wpisowe:

105 -  zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2021 r.

115 -  zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r.

125  – pozostali uczestnicy

 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne,
zwiedzanie Zamku w Baranowie, zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

 

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas.

 

Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w

wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

ZAPRASZAMY

Wyjazd prowadzi: Stanisław Polański, przewodnik beskidzki i terenowy, tel. 605 346 876