Aktualności

2021-10-20 Egzamin na Przodownika Turystyki

2021-10-20 Egzamin na Przodownika Turystyki

2021-10-20 Egzamin na Przodownika Turystyki Górskiej w Rzeszowie

Egzamin PTG w Rzeszowie


Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej zaprasza na egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się 20.10.2021 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 – I piętro sala konferencyjna.

Przypominamy o wymaganiach dla kandydatów na PTG:
- wiek: min. 18 lat,
- wykształcenie: min. średnie,
- być członkiem PTTK,
- mała złota GOT,
- opinia macierzystego koła/klubu turystycznego PTTK (na wniosku).

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK oraz dołączają doń zdjęcie legitymacyjne.
Przodownicy rozszerzający się wypełniają wniosek o rozszerzenie (ten sam formularz), opinia klubu nie jest konieczna.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów lub zostawić bezpośrednio w Oddziale – w terminie do 10.10.2021 r.

Wymogi egzaminacyjne, zestawy przykładowych pytań, zasady, regulaminy itp. znajdują się na stronie KTG ZG PTTK.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Łukasz Kuczmarz