2021-10-14 Komańcza i Jeziorka Duszatyńskie

2021-10-14 Komańcza i Jeziorka Duszatyńskie

Klub Seniora

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w czwartek

14.10.2021

z przewodnikiem PTTK i… maseczką :0)

Komańcza

i Jeziorka Duszatyńskie

1.Wyjazd z Dworca Gł. PKS  w Rzeszowie, stanowisko M, zbiórka godz. 6.15, wyjazd  6.30.

   Powrót do Rzeszowa ok. 20.00.

2.Przejazd przez Sanok, Zagórz  do Komańczy.

3.Zwiedzanie klasztoru ss. NAZARETANEK, miejsca pobytu bł. ks. kard. S. Wyszyńskiego.

   Uwaga! Dojście z parkingu do klasztoru utrudnione przez remont drogi, dojście zastępcze po

   ułożonych kamieniach.

4.Przejazd do Duszatyna.

5.Przejście piesze na trasie: Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie i z powrotem, łącznie 8 km oraz

   przewyższenie 250 m. Czas przejścia (drogi leśne i żwirowe) ok. 3,5 godz.     

   Wymagane odpowiednie obuwie, ubiór turystyczny, można zabrać kijki do chodzenia.

6.Na powrocie przewidziana przerwa w Sanoku (Pijalnia Czekolady Pelczara z Korczyny).

7.Zabieramy prowiant na cały dzień.

 

  Wpisowe:       75 zł   - członkowie KS z opłaconą składką członkowską na rok 2021,

                         85    - członkowie PTTK innych kół i klubów z opłacona składką za 2021 rok,

                         95 zł   - pozostali uczestnicy.

 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne, wstęp do izby pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

 

Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

ZAPRASZAMY

                 Wyjazd prowadzi:

Stanisław Polański,

przewodnik beskidzki i terenowy, tel. 605 346 876