Aktualności

2021-10-02 LVII Jesień w Beskidzie Niskim

2021-10-02 LVII Jesień w Beskidzie Niskim

Oddział PTTK w Rzeszowie

Koło Terenowe 32 zapraszają

02.10.2021

LVII (57) – (prawie J) Rajd

Jesień w Beskidzie Niskim

Ze względu na sytuację epidemiczną, wyjątkowo zamiast dłuższej imprezy – jednodniowa wycieczka – ale by podtrzymać wieloletnią tradycję pod szyldem Rajdu … ZAPRASZAMY !!!

Wstępnie planujemy jeden autokar, w przypadku większej ilości chętnych,… się zobaczy J

       1. Zbiórka uczestników o godz.7.00 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie

        (stanowisko „M”). Wyjazd godz. 7.15. Przejazd autokarem w okolice Wisłoka, Komańczy.

       2. Przejścia piesze:

       A. Wisłok Wielki – Wahalowski Wierch – Komańcza ok. 4 godz., ok 14 pkt GOT

       B. przeł. pod Suliłą – Chryszczata – Jeziorka Duszatyńskie – Duszatyn – ok. 4 godz., ok. 15 pkt GOT

       C. Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie – Duszatyn – ok. 3 godz., ok. 10 pkt GOT

       3. Na zakończenie poczęstunek (coś ciepłego, gorąca herbata) w Ośrodku Rekolekcyjnym w Rzepedzi

       4. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00 – 20.30

Wpisowe:    

              85 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021

              95 zł – pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, opieka przewodnika, środki dezynfekcyjne, poczęstunek w Rzepedzi.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce,bez zwrotu wpisowego.

Wycieczkę poprowadzą….
            przewodnicy beskidzcy

:0) :0) :0)