Aktualności

2021-10-07 Długie - Gorzelnia, Pastwiska, Iwonicz Zdrój

2021-10-07 Długie - Gorzelnia, Pastwiska, Iwonicz Zdrój

Klub  Seniora   

       przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

    zaprasza

na wycieczkę

    Długie - Gorzelnia

      we czwartek 07.10.2021

        „z przewodnikiem PTTK i… maseczką”

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.15 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 7.30.
  2. Przejazd na trasie: Rzeszów – Sanok – Długie – Pastwiska – Iwonicz Zdrój – Rzeszów.

 Program zwiedzania:

  • Podkarpacka Destylarnia Okowity w Długim (degustacja, a także możliwość zakupów herbat, soków i …    okowity:0))
  • Pastwiska " Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły "
  • Iwonicz wieś - kościół drewniany z XV w pw. Wszystkich Świętych.
  • Iwonicz Zdrój, centrum i nowy park z tężniami.
  1. Przerwa na kawę.
  2. Powrót do Rzeszowa około godziny 19.00
  3. Zabieramy prowiant, o maseczkach też nie zapominamy - obowiązkowe.

ZALECENIA:

  • wygodne obuwie turystyczne, prowiant zabieramy we własnym zakresie.

Wpisowe:         70 zł   - członkowie KS z opłaconą składką członkowską na rok 2021,

                         80    - członkowie PTTK innych kół i klubów z opłacona składką za 2021 rok,

                         90 zł   - pozostali uczestnicy.

W ramach wpisowego:     przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa przewodnicka, środki dezynfekcyjne, opłata za:  zwiedzanie gorzelni wraz z degustacją, wstęp do Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły, zwiedzanie obiektów sakralnych.

 

UWAGA!!!  Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz.14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie

proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi

 podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu.

 Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

 

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

 

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora

    Wycieczkę prowadzi Eugeniusz Taradajko 

przewodnik terenowy i beskidzki