Aktualności

2021-10-09 Sokolica przez Sokolą Perć

2021-10-09 Sokolica przez Sokolą Perć

Klub Pol-Survival

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza na wycieczkę z cyklu

 Na Beskidzkich Perciach”   09.10.2021

      SOKOLICA PRZEZ  SOKOLĄ PERĆ

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 5.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).
  2. Wyjazd o godz. 5.15.
  3. Przejazd autostradą przez: Rzeszów - Tarnów – Nowy Sącz – Krościenko nad Dunajcem
  4. Przejście piesze: Krościenko Nad Dunajcem – Bajków Groń – Ociemny Wierch – Czertezik - Sokolica przeprawa promowa(Dunajec) – Szafranówka– Szczawnica
  5. Szczawnica (Pijalnia zdrojowa)
  6. Czas przejścia ok.5 godzin, ok.19 pkt GOT
  7. Zalecenia: Obuwie turystyczne, kijki trekkingowe,

     TRASA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI FIZYCZNEJ

  1. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00 – 20.30

Wpisowe:      

               105  zł - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021r,

               115  zł - pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego:  przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne wstęp do Pienińskiego Parku Narodowego (galeria widokowa na  Sokolicy) oraz opłata za przeprawę promową przez Dunajec,

UWAGA!!! Uczestnicy nienależący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

                       

 Wycieczkę prowadzi:

przewodnik beskidzki

             Jacek Dziwisz tel. 603 932 129