2021-08-07 Magura Małastowska

2021-08-07 Magura Małastowska

Termin wycieczki: 2021-08-07 10:20
Cena od: 80

Oddział PTTK w Rzeszowie Koło Terenowe nr 32

     zapraszają na wycieczkę

  07.08.2021  „Z Rychwałdu na Magurę Małastowską”

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.00 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).

Wyjazd o godz. 7.15.

  1. Przejazd na trasie: Strzyżów- Jasło- Gorlice- Sękowa.
  2. Zwiedzamy: Kościół pw. św. Jakuba i Filipa (UNESCO),
  3. Przejazd do Owczar. Zwiedzamy: Cerkiew Grekokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy (UNESCO)
  1. Przejście górskie na trasie: Owczary- Przełęcz Owczarska- Ostry Dział- Magura Małastowska (813 m n.p.m.)- Przełęcz Małastowska- Wierch Wirchne- Banica
  2. Planowany czas wycieczki ok. 5 godz. ok.,17 pkt GOT
  3. TRASA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI FIZYCZNEJ!
  4. Zalecenie: obuwie turystyczne, kijki trekkingowe, dobry humor :0)
  5. Planowany powrót do Rzeszowa godz. 19.00 -20.00
  1. Prowiant zabieramy ze sobą - nie jest przewidziana przerwa na posiłek.

Wpisowe: 

- 80 zł członkowie PTTK

- 90 zł pozostali uczestnicy

 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, pilot, przewodnik, środki dezynfekcyjne.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału. 
Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:
Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

                                                                                                Zapraszamy

                                                                                                                   Wycieczkę poprowadzi:

 Robert Bajorek

 przewodnik beskidzki

 

 


Drukuj   E-mail