2021-07-11 - Jaworze z „Pszczółką i miodem” po Koronę Beskidu Niskiego

2021-07-11 - Jaworze z „Pszczółką i miodem” po Koronę Beskidu Niskiego

Termin wycieczki: 2021-07-11 10:00
Cena od: 80

Oddział PTTK w Rzeszowie i Klub Turystyki Górskiej

zaprasza na wycieczkę górską

11.07.2021

Jaworze

„Pszczółką i miodem” po Koronę Beskidu Niskiego

 

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 00 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd godz. 7.15
  2. Przejazd przez: Ropczyce – Tarnów - Grybów
  3. Przejście piesze na trasie: Ptaszkowa lub Grybów - Jaworze (wieża widokowa – szczyt do Korony BN) - przeł. Nad Bacówką - Wojenna – Dział – Kamianna (Pasieka Barć – degustacja miodów)
  4. Czas przejścia: 5-6 godz. Do zdobycia punkty do odznaki: GOT 25 pkt. Zalecenia: Buty turystyczne, kijki treckingowe, prowiant, woda.
  5. Wycieczka ma charakter górski.

Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 18.00-19.00.

 

Wpisowe:  

  • 80 zł członkowie PTTK
  • 90 zł pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe opłaty: 2 zł na TFG i 2 zł na TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, opieka przewodnika, środki dezynfekcyjne, degustacja miodu.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.  

Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:  Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.  Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia, 

skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

 

Zapraszamy

Wycieczkę poprowadzi przewodnik beskidzki   Daniel Loegler tel.(609094720)


Drukuj   E-mail