15 lat minęło … MIĘDZYSZKOLNE  KONKURSY  WIEDZY

15 lat minęło … MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY WIEDZY

    15 lat minęło …
MIĘDZYSZKOLNE  KONKURSY  WIEDZY  
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ

 PTTK

Od 2008 r., wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem PTTK, opiekunki 17 Koła PTTK „Zakręcone Busole”,  działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie, panie: Barbara Kumor i Barbara Zamojcin  organizowały Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej dla uczniów szkół podstawowych. Nad przebiegiem konkursu czuwali: Dyrektor Szkoły, przewodnicy PTTK:  Łukasz Kuczmarz, Stanisław Polański, Jacek Dziwisz oraz członek Zarządu Głównego PTTK - pani Agnieszka Wałach.
W grudniu 2022 r. odbył się XV, jubileuszowy konkurs.

W ciągu 15 lat, w konkursach wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych nr: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 31 oraz z SP w Świlczy
i Nienadówki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Każdą szkołę reprezentowało troje uczestników. Serdeczna, życzliwa atmosfera sprawiła, że w konkursach chętnie brali udział młodzi turyści. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele i opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych PTTK. Zachęcali młodzież do aktywnego wypoczynku, zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, rozwijali zainteresowania, poszerzali wiedzę i praktyczne umiejętności turystyczno – krajoznawcze.

 

Gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów!

Oddział PTTK w Rzeszowie

jubileusz 2Jubileusz 5Jubileusz 3Jubileusz 4Jubileusz 1