2021-06-20 - „Perły Podkarpacia” - Schron kolejowy Stępina-Cieszyna i Rezerwat „Herby”

2021-06-20 - „Perły Podkarpacia” - Schron kolejowy Stępina-Cieszyna i Rezerwat „Herby”

Koło Terenowe 32 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie zaprasza na wycieczkę z cyklu „Perły Podkarpacia”

 20.06.2021

Schron kolejowy Stępina-Cieszyna  i Rezerwat „Herby”

 

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7:45 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 8:00
  2. Przejazd przez Boguchwałę, Babicę, obwodnicami Czudca i Strzyżowa do Kozłówka
  3. Przejście piesze: Kozłówek – Rezerwat „Herby” – Wiśniowa – niebieskim szlakiem – Stępina.

Do przejścia ok 12-13 km, ok 450 m podejść) GOT ok. 17-18 pkt. Turysta Przyrodnik 5 pkt. za rez. Herby

  1. Przejazd do Stępiny i zwiedzanie schronu kolejowego z czasów II wojny światowej.
  2. Na zakończenie przewidziane ognisko, (wiktuały we własnym zakresie).
  3. Zabieramy prowiant na trasę wygodne obuwie, odzież od deszczu i o maseczkach też nie zapominamy
  4. Powrót do Rzeszowa około godziny 18:00.

Wpisowe:         

                           75 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021  

                           85 zł - pozostali uczestnicy 

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa przewodnicka, środki dezynfekcyjne, bilety wstępu do schronu kolejowego.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.  

Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:  Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.  Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia,  skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego

 

Wycieczkę prowadzi 

Ewelina Bomba przewodnik beskidzki


Drukuj   E-mail