W dniach 3-4.12.2022r. odbył się XX Walny Zjazd PTTK.

W dniach 3-4.12.2022r. odbył się XX Walny Zjazd PTTK.

W dniach 3-4.12.2022r. w Warszawie odbył się XX Walny Zjazd PTTK.

Województwo podkarpackie reprezentowało 10 delegatów wybranych podczas zebrania na szczeblu regionalnym, tj.: kol. Agnieszka Wałach, kol. Stanisław Polański, kol. Janusz Filarowski, kol. Przemysław Misiąg, kol. Andrzej Wesół, kol. Daniel Loegler z Oddziału PTTK w Rzeszowie, kol. Michał Thier  z Oddziału PTTK im. M.Orłowicza w Przemyślu, kol. Marian Dzimira z Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Przeworsku, kol. Stanisław Sieradzki z Oddziału PTTK w Sanoku, kol. Mariusz Kaznowski z Oddziału PTTK w Krośnie. W Walnym Zjeździe uczestniczył również Członek Honorowy PTTK kolega Zygmunt Cebula z Rzeszowa.

 IMG 20221220 WA0001

W trakcie krajowych obrad wręczono szereg odznaczeń osobom zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa, prowadzono dyskusję nad kierunkami działań programowych na nową  4-letnią  kadencję oraz dokonano wyboru władz naczelnych.

Kolega Stanisław Polański zasłużony działacz Oddziału PTTK w Rzeszowie oraz kolega Piotr Uksik z Oddziału PTTK w Przeworsku otrzymali godność Członka Honorowego PTTK. Gratulujemy!

 IMG 20221220 WA0000

Kol. Agnieszka Wałach ponownie została członkiem Zarządu Głównego PTTK, kol. Michał Thier został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a kol. Stanisław Sieradzki ponownie został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy!