2021-06-18 - Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie zaprasza na wycieczkę w dniu do KRAKOWA - judaika i nie tylko… w ramach „z przewodnikiem PTTK i… maseczką”.

2021-06-18 - Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie zaprasza na wycieczkę w dniu do KRAKOWA - judaika i nie tylko… w ramach „z przewodnikiem PTTK i… maseczką”.

Termin wycieczki: 2021-06-18 08:52
Cena od: 110

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie zaprasza na wycieczkę w dniu 

 18.06.2021

do KRAKOWA

                judaika i nie tylko…

„z przewodnikiem PTTK i… maseczką”  

  1. Zbiórka uczestników o godz. 6.45 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 7.00
  2. Przejazd autostradą na trasie Rzeszów – Kraków.
  3. Program wyjazdu: Lekcja muzealna w Starej Synagodze na temat podstaw judaizmu. Wykład poprowadzi Pani Karolina Ożóg.
  4. Zwiedzamy: Starą Synagogę, Muzeum Armii Krajowej im. Gen Emila Fieldorfa – „Nila”

   (instytucja upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym z okresu II wojny światowej).

  1. Przerwa kawowa na Kazimierzu (czas wolny ok. 1godz.).
  2. Pierwszeństwo zapisów mają przewodnicy koła do 05.2021.
  3. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

 

Wpisowe:        

            110 zł - członkowie Koła Przewodników PTTK

         120 zł – członkowie PTTK

          140 zł - pozostali uczestnicy 

Wpisowe zawiera obowiązkowe opłaty: 2 zł na TFG i 2 zł na TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne, bilety wstępu do muzeum, wstęp i opłata za lekcję muzealną w Starej Synagodze.

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!! Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.   Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:  Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.  Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

Odmowa podpisania oświadczenia, 

skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

                          

                          Wycieczkę prowadzi:

                     Eugeniusz Taradajko                 przewodnik beskidzki


Drukuj   E-mail