"Poznajemy Ojcowiznę" konkurs 2023

"Poznajemy Ojcowiznę" konkurs 2023

 

KONKURS KRAJOZNAWCZY

 „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

REGULAMIN

XXIX WOJEWÓDZKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO

 „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

ORGANIZATORZY

 • Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK
 • PTTK Oddział w Rzeszowie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prace zbiorowe i indywidualne szkoły, Koła, Kluby i inne organizacje składają w terminie do 10.03.2023 roku w : - Oddziale PTTK, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,

Komisje szkolne mogą zgłaszać 3 prace:

 • 1 w grupie prac indywidualnych,
 • 1 w grupie prac zespołowych,
 • 1 w grupie prac multimedialnych.

Uwaga:

 1. Zespoły autorskie prac zespołowych mogą liczyć maksymalnie 4 osoby.
 2. Karta identyfikacyjna pracy konkursowej powinna być integralną częścią pracy i na trwale przymocowana do pracy na drugiej stronie  okładki – prace pisemne, lub razem z nośnikiem multimedialnym – prace multimedialne.
 3. Kartę identyfikacyjną wypełniamy komputerowo.
 4. Praca powinna być wykonana zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu  Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, dostępnym na stronie internetowej- [zobacz regulamin]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Autorzy najlepszych prac zespołowych, indywidualnych oraz multimedialnych (miejsca od I-III) otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Wojewódzka Komisja Konkursowa wytypuje najlepsze prace na szczebel centralny.

Ustalenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
W maju 2023 odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu, o czym autorzy prac nagrodzonych i ich opiekunowie zostaną poinformowani.          

Wyniki konkursu szczebla wojewódzkiego będą ogłoszone na stronie internetowej: - www.pttk.rzeszow.pl

 

Informacji udziela:

PTTK Oddział  w Rzeszowie

 1. Matejki 2, 35-064 Rzeszów

tel. 17-85-367-55